STRIKT kurslista

Sedan den 28 februari 2019 ingår det börshandlade certifikatet STRIKT i produktgruppen Bull & Bear. Alla utstående STRIKT har fått nya namn, och du hittar dem numera på kurslistan för Bull & Bear.

Reservation

Nordea reserverar sig för felskrivningar på denna och alla tillhörande sidor. De värden som publiceras i anslutning till utvecklingen på Nordeas strukturerade och börshandlade placeringar kan komma att ändras tills det att de är bekräftade vid placeringens förfall. Inga beslut om köp och/eller försäljning bör därför fattas enbart på grundval av dessa värden.

Priserna är indikativa och kan vara fördröjda med upp till 24 timmar